Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości

KONTAKT

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH i MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

57-300 Kłodzko, ul. Łużycka 13

e-mail: cech.klodzko@gmail.com

tel./fax 74 865 87 70 / kom. 721 298 408