„Przygotowanie do organizacji w 2022 r. egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników – uczniów III klas szkół branżowych I stopnia (art. 44 q ustawy o systemie oświaty)” Omówiono następujące zagadnienia: 1. Warunki prawne w zakresie organizacji egzaminów...

czytaj dalej