O nas

Tradycja Rzemiosła w Kłodzku sięga roku 1945.

Wtedy to właśnie powstały pierwsze Cechy branżowe tj. Cech piekarzy czy Cech fryzjerów, do których przynależność każdego Rzemieślnika była obowiązkowa. Liczebność zrzeszonych osób sięgała ponad 300 członków. W kolejnych latach wszystkie kłodzkie Cechy branżowe zostały włączone do nowej organizacji pod nazwą Cech Rzemiosł Różnych w Kłodzku. Powstały także ogólne Cechy w Kudowie Zdroju i Bystrzycy Kłodzkiej. Najważniejszym wydarzeniem dla kłodzkiego Rzemiosła była budowa Domu Rzemiosła w 1983r. Nowy budynek biurowy został wybudowany tylko i wyłącznie z dobrowolnych składek członków Cechu. Budynek ten do tej pory służy kłodzkim rzemieślnikom.

Największe zmiany organizacyjne następowały

na przełomie ostatniego wieku: rozszerzono nazwę do Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku, zmieniono członkostwo z Izby Rzemieślniczej w Świdnicy na Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu. Od września 2011 roku CRRiMP w Kłodzku należy do Izby Rzemieślniczej w Opolu, liczy prawie 100 członków z miejscowości położonych w Powiecie kłodzkim i jest jedynym Cech w tym powiecie. Co roku szkolonych jest ponad 100 uczniów w różnych zawodach rzemieślniczych, którzy zdają potem egzaminy czeladnicze. Historia Rzemiosła w naszym regionie została częściowo spisana w Księdze Rzemiosła Kłodzkiego, która dostępna jest w siedzibie Cechu w Kłodzku.

Statutowym celem działalności Cechu w Kłodzku

jest szkolenie uczniów w zawodach rzemieślniczych. Dodatkowo nasza organizacja prowadzi działalność gospodarczą mającą na celu stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej dla członków Cechu, tj. opieka prawna i księgowa, doradztwo itp.

SALON URODY

GEODEZJA

TV KŁODZKA