Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku

 

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości jest lokalnym stowarzyszeniem zrzeszającym przedsiębiorców z terenów Powiatu Kłodzkiego. Należy do Związku Rzemiosła w Warszawie. Głównym celem statutowym jest organizacja i kontrola przebiegu szkolnictwa zawodowego w zawodach rzemieślniczych. Dodatkowo zajmuje się pomocą dla swoich członków w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Korzyści z bycia członkiem Cechu:
Z

Możliwość szkolenia uczniów i uzyskania z tego tytułu dofinansowania

Darmowa obsługa prawnika

Tańsze kursy BHP dla pracowników

Z

Tańsze usługi prowadzenia rachunkowości

m

Baza usług dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Dostęp do bazy rzetelnych rzemieślników

i

Aktualny dostęp do najnowszych informacji nt. prowadzenia własnej firmy

Przynależenie do największej organizacji pracodawców w Powiecie Kłodzkim – w grupie siła!

Tradycja Rzemiosła w Kłodzku sięga roku 1945. Wtedy to właśnie powstały pierwsze Cechy branżowe tj. Cech piekarzy czy Cech fryzjerów, do których przynależność każdego Rzemieślnika była obowiązkowa. Liczebność zrzeszonych osób sięgała ponad 300 członków. (CZYTAJ WIĘCEJ)

sięga Tradycja Rzemiosła w Kłodzku

budowa Domu Rzemiosła w Kłodzku

Konkurs Fotograficzny „Rzemieślnik współcześnie” – zmiana terminu do 04.12

REGULAMIN KONKURSU „Rzemieślnik współcześnie ” § 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku, ul. Łużycka 13 57-300 Kłodzko za pośrednictwem...

Nowa organizacja egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników w 2022 r.

NOWA ORGANIZACJA EGZAMINÓW CZELADNICZYCH DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2022 R. Tegoroczna sesja egzaminacyjna będzie wyglądała inaczej od strony organizacyjnej w stosunku do lat poprzednich. Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w branżowych szkołach I stopnia, w roku...

System Wczesnego Ostrzegania

Wsparcie dla firm, które znalazły się w trudnościach

Jeszcze tylko do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00 trwa III nabór do projektu „System wczesnego ostrzegania dla MŚP w okresowych trudnościach”. Tym razem projekt skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących …

Spotkanie z dnia 6.11.2021 r. „Przygotowanie do organizacji w 2022 r. egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników – uczniów…

„Przygotowanie do organizacji w 2022 r. egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników – uczniów III klas szkół branżowych I stopnia (art. 44 q ustawy o systemie oświaty)” Omówiono następujące zagadnienia: 1. Warunki prawne w zakresie organizacji egzaminów...

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku

57-300 Kłodzko, ul. Łużycka 13

cech kłodzko

Zapraszamy do kontaktu

cech.klodzko@gmail.com

tel./fax 74 865 87 70 / kom. 721 298 408