Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Kłodzku

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości jest lokalnym stowarzyszeniem zrzeszającym przedsiębiorców z terenów Powiatu Kłodzkiego. Należy do Związku Rzemiosła w Warszawie. Głównym celem statutowym jest organizacja i kontrola przebiegu szkolnictwa zawodowego w zawodach rzemieślniczych. Dodatkowo zajmuje się pomocą dla swoich członków w prowadzeniu działalności gospodarczej. Korzyści z bycia członkiem Cechu:

Z

Możliwość szkolenia uczniów i uzyskania z tego tytułu dofinansowania

Darmowa obsługa prawnika

Tańsze kursy BHP dla pracowników

Z

Tańsze usługi prowadzenia rachunkowości

m

Baza usług dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Dostęp do bazy rzetelnych rzemieślników

i

Aktualny dostęp do najnowszych informacji nt. prowadzenia własnej firmy

Przynależenie do największej organizacji pracodawców w Powiecie Kłodzkim – w grupie siła!

Tradycja Rzemiosła w Kłodzku sięga roku 1945. Wtedy to właśnie powstały pierwsze Cechy branżowe tj. Cech piekarzy czy Cech fryzjerów, do których przynależność każdego Rzemieślnika była obowiązkowa. Liczebność zrzeszonych osób sięgała ponad 300 członków. (CZYTAJ WIĘCEJ)

Tradycja Rzemiosła w Kłodzku sięga

budowa Domu Rzemiosła w Kłodzku

Spotkanie z dnia 6.11.2021 r. ”„Przygotowanie do organizacji w 2022 r. egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników – uczniów…

„Przygotowanie do organizacji w 2022 r. egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników – uczniów III klas szkół branżowych I stopnia (art. 44 q ustawy o systemie oświaty)” Omówiono następujące zagadnienia: 1. Warunki prawne w zakresie organizacji egzaminów...