Przygotowanie do organizacji w 2022 r. egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników uczniów III klas szkół branżowych I stopnia (art. 44 q ustawy o systemie oświaty)”

Omówiono następujące zagadnienia:

1. Warunki prawne w zakresie organizacji egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników,
2. Nowe wzory wniosków o dopuszczenie do egzaminów czeladniczych oraz klauzula informacyjna,
3. Propozycja harmonogramu organizacji egzaminów,
4. Niezbędne działania informacyjne.

RZEMIEŚLNIK – Ekspert radzi – pdf. do pobrania